หน้าหลัก เกี่ยวกับ สตม. เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง ด่านตรวจ พระราชบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง ติดต่อ
download form
[ english ]
ประเทศไทย
การเดินทางสู่ประเทศไทย
ค่าธรรมเนียม
หลักเกณฑ์ขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อชั่วคราว
สถิติ สตม.
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
วีซ่า
Web links
Google
WWW
http://www.immigration.go.th
:: ด่านตรวจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ::
Central CheckPoints< /title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874"> <title>Central CheckPoint
ด่าน ตม.พิบูลมังสาหาร
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 0-4541-1108 [email protected]
ด่าน ตม.โขงเจียม
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220 0-4535-1084
[email protected]
ด่าน ตม.หนองคาย
107 ม.7 ถ.มิตรภาพเชื่อม
สะพานแม่น้ำโขง
ต.มีชัย อ.เมือง
จ.หนองคาย 43000
0-4241-1605
[email protected]
ด่าน ตม.บึงกาฬ
อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 43140 0-4249-1832 [email protected]
ด่าน ตม.เชียงคาน
อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 0-4284-1175 [email protected]
ด่าน ตม.ท่าลี่
อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 0-4288-9208
[email protected]
ด่าน ตม.นครพนม
อ.เมือง จ.นครพนม 48000 0-4251-1235 [email protected]
ด่าน ตม.เขมราฐ
อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170 0-4549-1211 [email protected]
ด่าน ตม.กาบเชิง
229 ถ.สุรินทร์ - ช่องจอม
อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
0-4455-9166
[email protected]
ด่าน ตม.มุกดาหาร
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 0-4261-1074 [email protected]
จำนวนผู้เข้าชม web counter    
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐