หน้าหลัก เกี่ยวกับ สตม. เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง ด่านตรวจ พระราชบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง ติดต่อ
download form
[ english ]
ประเทศไทย
การเดินทางสู่ประเทศไทย
ค่าธรรมเนียม
หลักเกณฑ์ขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อชั่วคราว
สถิติ สตม.
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
การรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
เอกสาร หลักฐานประกอบคำร้อง
ข่าว-ประชาสัมพันธ์
วีซ่า
Web links
Google
WWW
http://www.immigration.go.th
:: ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ::
ข่าว
go to Immigration Division2
ประกาศ


สตม.บริการ
— คนต่างด้าวผู้ถือใบสำคัญถิ่นที่อยู่
ที่มีความประสงค์ ขอเปลี่ยนเล่มใบสำคัญถิ่นที่อยู่เนื่องจากใบสำคัญถิ่นที่อยู่ เล่มเดิมไม่มีที่ว่าง
ที่จะสลักหลังหรือชำรุด และใบสำคัญถิ่นที่อยู่นั้นออกเล่มให้ที่กรุงเทพฯ สามารถดำเนินการ
ยื่นคำร้องผ่านทางอินเตอร์เน็ต
-->อ่านรายละเอียด
—  ผู้ที่ประสงค์จะขออยู่ต่อ หรือขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก(Re-entry Permit) สามารถยื่นคำขอดังกล่าว ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง ในวันเปิดทำการ
—  กรณีที่อยู่ในบริเวณกรุงเทพ ผู้ที่จะขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
สามารถกรอก แบบ ตม.8 แล้ว ส่งอีเมล์พร้อมแนบแบบตม.8 นั้นมาที่ [email protected]
ควรส่งอีเมล์มาล่วงหน้า 1 วัน แล้วมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ซอยสวนพลู) พร้อมชำระค่าธรรมเนียมและนำรูปถ่ายขนาด 2" มาติดต่อที่ เคาน์เตอร์ 7 หรือ จุดบริการ Stop & Stamp ด้านข้างอาคาร 1 ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5 นาที ตั้งแต่ 8:30 - 12:00 น. ของทุกวันทำการ
— ค่าธรรมเนียมในการขอ:
  1,000 บาท สำหรับครั้งเดียว
  3,800 บาท สำหรับหลายครั้ง
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ Visa Expiration Date
สตม. ร่วมกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน เปิดให้บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานตรวจคนเข้าเมือง ทางหมายเลข 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง ค่าบริการครั้งละ 3 บาทต่อครั้งสำหรับโทรศัพท์บ้าน
จำนวนผู้เข้าชม web counter    
สงวนสิทธิ์ โดย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ๕๐๗ ซ.สวนพลู เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐